Pobierz » FIRMA

SYSTEM FIRMA wersja 32.02 (26.01.2023)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.

SYSTEM FIRMA uzupełnienia do wersji 32.02 (26.01.2023)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
NADZORCA 32.02f (16.11.2022)
F-K 32.02o (26.01.2023)
KSIĘGA 32.02n (26.01.2023)
RYCZAŁT 32.02d (01.08.2022)
VAT 32.02c (01.08.2022)
ROZRACHUNKI 32.02a (23.05.2022)
ŚRODKI TRWAŁE 32.02b (23.05.2022)
OBRÓT TOWAROWY - bez urz. fisk. 32.02e (07.12.2022)
OBRÓT TOWAROWY - kasy fiskalne 32.02e (07.12.2022)
OBRÓT TOWAROWY - FP 600 32.02e (07.12.2022)
OBRÓT TOWAROWY - DF 301 / THERMAL 32.02e (07.12.2022)
CRM 32.02 (17.02.2022)
Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu FIRMA (32.02) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 26.01.2023).


Pobierz » FIRMA XBASE

SYSTEM FIRMA XBASE wersja 34.01 (23.02.2024)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania na systemach operacyjnych Windows 7 i późniejszych:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.

SYSTEM FIRMA XBASE uzupełnienia do wersji 34.01 (23.02.2024)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
NADZORCA 34.01a (23.02.2024)
F-K 34.01a (23.02.2024)
KSIĘGA 34.01a (23.02.2024)
RYCZAŁT 34.01a (23.02.2024)
VAT 34.01a (23.02.2024)
ROZRACHUNKI 34.01a (23.02.2024)
ŚRODKI TRWAŁE 34.01a (23.02.2024)
CRM 34.01a (23.02.2024)
OBRÓT TOWAROWY - bez urz. fisk. 34.01a (23.02.2024)
OBRÓT TOWAROWY - kasy fiskalne 34.01a (23.02.2024)
OBRÓT TOWAROWY - FP 600 34.01a (23.02.2024)
OBRÓT TOWAROWY - DF 301 / THERMAL 34.01a (23.02.2024)
Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu FIRMA XBASE(33.02) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 26.01.2024).


Pobierz » miniEKSPERT

SYSTEM miniEKSPERT wersja 32.12 (20.01.2023)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji demonstracyjnej,
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.

SYSTEM miniEKSPERT uzupełnienia do wersji 32.12 (20.01.2023)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 32.12 (07.12.2022)
KADRY 32.12 (07.12.2022)
PŁACE 32.12 (07.12.2022)
DEKLARACJE 32.12d (20.01.2023)
ZASIŁKI 32.12 (07.12.2022)
BANK 32.12 (07.12.2022)
UMOWY ZLECENIA 32.12 (07.12.2022)
POMOST 32.12 (07.12.2022)
ALGORYTMY 32m (07.12.2022)
Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu miniEKSPERT (32.09) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 28.09.2022).


Pobierz » miniEKSPERT XBASE

SYSTEM miniEKSPERT XBASE wersja 34.01 (09.02.2024)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji demonstracyjnej,
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.

SYSTEM miniEKSPERT XBASE uzupełnienia do wersji 34.01 (09.02.2024)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 34.01 (30.01.2024)
KADRY 34.01 (30.01.2024)
PŁACE 34.01 (30.01.2024)
DEKLARACJE 34.01 (30.01.2024)
ZASIŁKI 34.01a (09.02.2024)
BANK 34.01 (30.01.2024)
UMOWY ZLECENIA 34.01 (30.01.2024)
POMOST 34.01 (30.01.2024)
ALGORYTMY 34 (30.01.2024)
Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu miniEKSPERT XBASE(33.12) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 25.01.2024).


Pobierz » EKSPERT

SYSTEM EKSPERT wersja 32.12 (20.01.2023)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania w pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny).

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.

SYSTEM EKSPERT uzupełnienia do wersji 32.12 (20.01.2023)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 32.12 (07.12.2022)
KADRY 32.12 (07.12.2022)
PŁACE 32.12 (07.12.2022)
DEKLARACJE 32.12d (20.01.2023)
ZASIŁKI 32.12 (07.12.2022)
BANK 32.12 (07.12.2022)
UMOWY ZLECENIA 32.12 (07.12.2022)
POMOST 32.12 (07.12.2022)
KARTA 32.12 (07.12.2022)
ARKUSZ 32.12 (07.12.2022)
INSTALATOR 32.12 (07.12.2022)
Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu EKSPERT (32.06) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 11.07.2022).


Pobierz » EKSPERT XBASE

SYSTEM EKSPERT XBASE wersja 32.12 (20.01.2023)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania w pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny).

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.

SYSTEM EKSPERT XBASE uzupełnienia do wersji 32.12 (20.01.2023)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 32.12 (07.12.2022)
KADRY 32.12 (07.12.2022)
PŁACE 32.12 (07.12.2022)
DEKLARACJE 32.12d (20.01.2023)
ZASIŁKI 32.12 (07.12.2022)
BANK 32.12 (07.12.2022)
UMOWY ZLECENIA 32.12 (07.12.2022)
POMOST 32.12 (07.12.2022)
KARTA 32.12 (07.12.2022)
ARKUSZ 32.12 (07.12.2022)
INSTALATOR 32.12 (07.12.2022)
Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu EKSPERT XBASE(32.06) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 11.07.2022).


Technika Gliwice